Ko me više voli, brate? Allah ili majka?

458

Ko me više voli, brate? Allah ili majka?

Dok je suton obavijao gradove i sela a ulična rasvjeta se palila zajedno sa svicima, u jednoj kući četrnaestogodišnji dječak Samed se abdestio. Živio je on sa majkom i mlađim bratom, oca nije imao. Njegov brat je imao pet godina, zvao se Jašar. Često je Jašar gledao svoga brata kako klanja, nekada bi ga oponašao, nekada bi mu smetao, a više puta bi igrao svoje igre ne obraćajući pažnju na to šta Samed radi. Sve dok nije čuo kako Samed govori: “Hvala Tebi, Allahu, na uputi i ljubavi!”.

– A ko je Allah? – pitao je Jašar.
– Allah je Stvoritelj svega, svega što postoji.
– A kako te voli? – postavio je pitanje gledajući brata duboko u oči.

Samed je pokušao objasniti mlađem bratu kako ga Allah voli. Nabrajao mu je sve što mu je Allah dao i na čemu Mu je zahvalan.

– A voli li Allah mene?

Samed se nasmiješio. Pomilovao je svoga brata po kosi.

– Voli te, Jašare, i tebe Allah voli.
– A ko me više voli? Allah ili majka?
– Allah te, braco, više voli – prošaputao je Samed.
– E ne voli! – ljutio se Jašar – Mene majka voli najviše na svijetu!

– Istina je da te majka voli. Ali Allah te voli više. On ti je dao život, dao ti je zdravlje, dao ti je hranu, odjeću i igračke. Dao ti je sve! I On ti je dao majku koja te najviše na svijetu voli. Allah nas sve najviše voli – dodao je Samed i pao na sedždu.

Jašar se naljutio na brata i otišao u krevet namrgođen. Dok je Samed klanjao, Jašar je prekrštenih ruku sjeo na kraj kreveta i prisluškivao molitvu. Zamislio se.

Poslije namaza Samed je raširio ruke i poluglasno zahvaljivao Allahu na svemu što mu je dao. Molio je Allaha za majčino zdravlje. Zamolio je Allaha da spusti uputu na njegovog malog brata koji još uvijek ništa nije znao. Pa imao je samo pet godina. Osjetio je da Jašar sjeda pored njega. Osjetio je malene, tople ručice svoga brata na svojima. Pogledao ga je.

– Nauči me, braco, da i ja kažem hvala onome koji nas voli više nego majka, i koji nam je dao majku koja nas najviše na svijetu voli.

Samed se nasmiješio, poljubio je nježno Jašara i obećao da će ga podučiti svemu što i on zna.

Zaista nas, djeco, Allah voli više nego što majka svoje dijete voli.

Autor teksta: E.B.

(Knjigaljubavi.com)