Muamer Bačevac će predsedavati mrežom odbora za ljudska prava šest parlamenata regiona

183

NOVI PAZAR/BEOGRAD – Na šestom sastanku odbora HUGEN mreže koji je održan u Beogradu, 23. novembra 2021. godine, za predsedavajućeg je izabran dr Muamer Bačevac, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine. Zahvaljujući na ukazanom poverenju, Bačevac je istakao značaj regionalne saradnje i doprinos koji je mreža imala u uspostavljanju post zakonodavnog nadzora. Predložio je da jedan od narednih sastanaka HUGEN mreže bude održan u NovomPazaru.

Mreža odbora za ljudska prava I ravnopravnost polova na Zapadnom Balkanu (HUGEN) osnovana je kao neformalna parlamentarna mreža, na dobrovoljnim osnovama I principima, u oktobru 2019. godine, u okviru regionalnog programa koji sprovodi Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD) za Zapadni Balkan. Program podržava norveško Ministarstvo spoljnih poslova. Mrežom upravlja odbor koji čine predsednici parlamentarnih odbora iz šest parlamenata.

HUGEN je osnovana sa ciljem da unapredi postojeće I razvije nove mehanizme za regionalnu parlamentarnu saradnju u oblasti ljudskih prava I rodnih pitanja, kao I da pomogne u razvijanju snažnijeg parlamentarnog nadzora nad ljudskim pravima I rodnim zakonima I politikama. HUGEN predstavlja jedini oblik regionalne parlamentarne inicijative koja okuplj aparlamentarne odbore nadležne za ova pitanja u region Zapadnog Balkana.

indeksonline.rs
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.