Novi Pazar

NOVA PRAVILA: Funkcioneri kandidati deset dana prije izbora ne mogu na TV ekran

188

Vlada Srbije je danas usvojila izmjene Prijedloga zakona o elektronskim medijima čime će se njegovim usvajanjem u skupštini, između ostalog, onemogućiti medijma da deset dana pijre izbora izvještavaju o funkcionerima i kandidatima koji učestvuju na javnim skupovima i otvaranju javnih i drugih objekata. Takođe, cijene političkog marketinga moraju važiti za sve kandidate na izborima.

Imajući u vidu ulogu koju elektronski mediji imaju u sistemu javnog informisanja, a naročito tokom izborne kampanje, i polazeći od toga da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da su predložene mere primenljive i mogu da pomognu u stvaranju klime povjerenja i promena u korist građana i u skladu sa standardime Evropske unije, vlada je usvojila izmenjen i dopunjen Prijedloga zakona o elektronskim medijima, saopćeno je nakon sjednice Vlade Srbije.

Kako se navodi ovim izmenama i dopunama propisuju se nove obaveze pružaocima medijskih usluga u oblasti elektronskih medija da prije početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo da kriterijumi po kojima se određuje cijena političkog reklamiranja i uslovi plaćanja moraju važiti za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno proglašenih kandidata.

Pored ranije propisanih obaveza, u cilju daljeg unapređenja uslova za održavanje izbora, propisuje se zabrana da deset dana prije dana određenog za glasanje, mediji izvještavaju o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obiljžava početak izgradnje takvih objekata, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsjednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštinama autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Izvor: SNews.rs
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.