OTKRIVAMO SKANDAL! BNV “POVUKLO” zahtjev za REHABILITACIJU Aćifa efendije

416

Nakon istraživački radni Redakcije Sandžakdanasa u vezi zahtjeva za rehabilitacijom Aćifa Hadžiahmetovića kod Višeg suda u Novom Pazaru, koje je pokrenulo Bošnjačko nacionalno vijeće još 2009.godine, došli smo do skandaloznih saznanja kako i na koji način i pod kojim okolnostima sam proces zaustavljen.

Novopazarski Viši sud je prvobitno usvojio zahtjev BNV predat 2009. godine i o tome obavijestio nadležno ministarstvo za poslove pravosuđa i dostavio shodno Zakonu kopiju zahtjeva. Po pokrenutom zahtjevu Sud je pribavio dokaze i podatke od nadležnih organa, a Bošnjačko nacionalno vijeće je te 2009. godine i kasnije, prikupilo dokaze i izjave svjedoka na osnovu kojih je Aćif Hadžiahmetović trebalo da bude rehabilitovan. Isti zahtjev je od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća povučen iz tada nepoznatih razloga, da bi ponovo bio predat 13.11.2012. godine.

Drugi zahtjev za rehabilitaciju Aćifa Efendije

Drugi zahtjev za rehabilitaciju Aćifa Efendije

Proces rehabilitacije je trajao sve do 2013. godine kada je Bošnjačko nacionalno vijeće praktično odustalo od daljeg procesa rehabilitacije Aćifa Hadžiahmetovića. Viši sud je u toku postupka tražio da se dostavi dokaz o smrti Aćifa Hadžiahmetovića te pošto isti nije dostavljen iz matične knjige umrlih, odlučeno je da se postupak prekine. Pošto smrt Aćifa Hadžiahmetovića nije registorvana u matičnoj knjizi umrlih, istu dokaže drugim pravnim sredstvima, koja je prsta pravna radnja, ali pošto BNV nije dostavio dokaz o smrti, postupak je prekinut.

1 - Prekid postupka zbog nedostavljanja dokaza o smrti Aćifa efendije

1 – Prekid postupka zbog nedostavljanja dokaza o smrti Aćifa efendije

2 - Prekid postupka zbog nedostavljanja dokaza o smrti Aćifa efendije

2 – Prekid postupka zbog nedostavljanja dokaza o smrti Aćifa efendije

Zašto je i po čijem nalogu Bošnjačko nacionalno vijeće praktično odustalo od zahtjeva za rehabilitacijom Aćifa Hadžiahmetovića i sprovođenja daljeg postupka rehabilitacije Aćifa Hadžiahmetovića, vjerovatno će još dugo ostati nepoznanica, a da podsjetimo javnost da je Sulejman Ugljanin tada bio ministar u vladi, čija je i tada okosnica bila Srpska napredna stranka.

Po riješenju Višeg suda u Novom Pazaru, 9. septembra 2013. godine, prekinut je postupak rehabilitacije Aćiha Hadžahmetovića do pravosnažnog okončanja postupka za utvrđivanje njegove smrti. Bošnjačko nacionalno vijeće punih osam godina, do kraja 2021. godine, nije moglo da dostavi dokaz Višem sudu niti da obnovi proces rehabilitacije Aćifa Hadžiahmetovića.

U međuvrmenu Bošnjačko nacionalno vijeće je odustalo i od podizanja spomen ploče i memorijalnog centra na Hadžetu ili na dijelu novopazarskog naselja na kojem je strijeljan Aćif Hadžiahmetović.
Od cijele priče ostala je poslije svega samo tabla postavljena 2012. godine, koja je inače trebalo po planu BNV, da bude privremenog karaktera, te kao takva brzo i uklonjena, dok se poslije planirane rehabilitacije ne podigne memorijalni centar u znak sjećanja svim žrtvama strijeljanim na Hadžetu.

Na mjestu gdje je trebalo da bude podignut memorijalni centar a po ideji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u jednom dijelu parcele, podignuta je po odobrenju tadašnjih vlasti stambena zgada.
Na kraju može se zaključiti da je ličnost Aćifa Hadžiahmetovića, ratnog komandanta odbrane Novog Pazara, zloupotrebljena u dnevno političke svrhe, a da za njegovu stvarnu rehabilitaciju ili bar pokušaj iste niko zapravo i nije zainteresovan. Izgleda da je bitno samo pred narodom mahati parolama za i protiv Aćifa i zalagati se za i protiv table, a u stvarnosti ništa ne činiti da se dokaže istina i ličnost Aćifa Hadžiahmetovića kod nadležnog suda rehabilituje ili ne.

Redakcija Sandžakdanasa poziva organizacije, nezavisne bošnjačke intelektualce i sve druge da ponovo predaju zahtjev za rehabilitacijom Aćifa Hadžiahmetovića i da se proces njegove rehabilitacije nastavi i tako učine da se ova historijska ličnost na jedan istinit i pravedan način sagleda, čime bi spriječili svake dalje manipulacije vezane za njegov život i djelo.
Time bi ispunili dug prema sebi i svojoj prošlosti.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.