Piše Tarik M. Brunčević/ Novi Pazar i kula Džephana

385

 

Novi Pazar ima 3 bedema koja čine Novopazarsku Tvrđavu i od postojanja grada se Novopazarci brinu o Tvrđavi kao poslednjem uporištu od raznih napada na grad. Znamo da je tvrđavu najlakše osvojiti iznutra, upravo zato je naša unutrašnja bitka i najteža jer lako se je boriti protiv vidljivog neprijatelja ali neprijatelja u nama samima je najteže savladati.

2019. godinu ću pamtiti kao jednu od najperspektivnijih godina kada je u pitanju podizanje svijesti o zaštiti i očuvanju našeg kulturno-istorijskog blaga. Ubeđen sam da se sve dešava sa razlogom pa i ta agresija nad našim spomenicima kulture nastala iz neznanja, izrodila je tu pojačanu svesnost.

2018. godine je ceo region spominjao Novi Pazar u negativnom kontekstu zbog rušenja džamije iz XV vijeka da bi samo godinu dana kasnije svi mediji, nacionalni i regionalni izveštavali o obnovi severnog bedema i arheološkim pronalascima koja u potpunosti revidiraju historiju Novog Pazara, što je izuzetno veliki uspeh i napredak. Dok sam gledao kako je gorela Granata (Smailbegovića han), kako je bager rušio Arap džamiju, kako se jedan bedem urušava kamen po kamen dok se drugi betonira, nisam mogao da pretpostavim da ću godinu dana kasnije gledati kako se iz zemlje rađa sahranjen objekat Baruthane i temelji kule Džephane. Naravno, sve to ne bi bilo moguće da 2016. godine nije pobedio građanski aktivizam koji je predvodio profesor Senad F. Ganić, kada je sprečena dalja uzurpacija bedema i kada je sa severnog bedema uklonjen ugostiteljski objekat.

Nadam se da će započeti proces osvešćivanja našeg naroda po pitanju očuvanja našeg kulturno-istorijskog blaga ubrzati osnivanje zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Pazaru. Samo ispravan pristup u koji su uključeni svi faktori, stručnjaci, sve institucije i javnost, može izroditi neke nove momente, pa tako i rađanje kule Džephane i mnogih drugih sahranjenih spomenika kulture Bošnjaka na ovom prostoru. Samo zaJedno možemo obnoviti naše bedeme i našu Tvrđavu a time i nas same.

Preuzeto sa FB profila Tarik M. Brunčević