POKVARENA ULEMA NAJVEĆA PRIJETNJA TRADICIONALNOM ISLAMU U SANDŽAKU

1322

Teritorija Sandžaka pala je pod osmanlijsku upravu u XV vijeku (tačnije 1463. godine) i ostala pod vlašću Osmanlija blizu pet vijekova. U tom periodu su izvršene ogromne promjene na svim područjima ekonomskog, društvenog, kulturnog i vjerskog života. Osmanlije su donijele novu državnu i društvenu organizaciju, kao i elemente vjere, kulture i civilizacije. Sve ovo je nesumnjivo prethodilo prihvatanju islama lokalnog stanovništva. Prihvatanje islamske vjere je ovim novim okolnostima dodavalo nove motive i podsticaje i povećavalo potrebe i zanimanje novoverujućih za novu duhovnost i više oblike kulture. Dio stanovništva je počeo iz praktičnih, ali i iz kulturalnih razloga, da uči čitati i pisati na orijentalnim jezicima (arapskom, turskom i perziskom jeziku) uključujući se postupno u obrazovni sistem na svim nivoima koji su donijele Osmanlije i prihvatajući se pritom vjerske, naučne, kulturne i književne djelatnosti.

Dolaskom Osmanlija na Balkan, i Sandžak je došao pod uticaj, u ono doba još svježe i vrlo jake, islamske kulture, Turci zavode uzoran red i pravednost kao i tolerantnost prema svima. Ovakav postupak i jednostavnost islama su doprinijeli da dođu do izražaja sve vrijednosti univerzalnog islama kroz kodeks duhovnog i materijalnog vaspitanja.

Međutim, ni ovaj region kojeg zajednički dijelimo nije ostao imun od svega onoga što se već ostvarilo ratom u zahvaćenim arapskim i muslimanskim zemljama, naravno sa nesagledivim posledica ma. Uočljivo je poslednjih nekoliko godina sektaštvo dodatno opterećuje vjernike ovog kraja i odražava se na muslimane ove zemlje pa i šire. Vrijednosti ehlisunneta, rekao bih, tradicionalnog očuvanja i propovijedanja islama, dovode se u poniženom stanju od, prije svega određenog dijela ulene, pa se prenosi na sektaškim grupacijama, bilo da se radi o haridžijskom ili sufijsko (dervišansko)-šiitskom sektaštvu. Iza ovakvih podjela, veoma često stoje strani-uveženi faktor, koji se finansiski podupiru i snaže, kako bi posijali sjeme razdora i dodatno opteretili ovaj kraj i vjerujuće ljude.

Poznato nam je da je Islam došao zajedno sa Osmanlijama, i da je duhovni život muslimana, koji je na istoku cvao, dok je Evropa spavala dubokim snom, i da je u početku učinio mnogo, dao veliki doprinos, na svim poljima pokazujući se visoke vrijednosti, konstruktivnim i produktivnim i univerzalnim.

Pa se postavlja pitanje, kako je moglo doći do ovog i ovolikog pada njegovih sljedbenika? , kada znamo da Islam toliko forsira obrazovanje, nauku i kulturu. Da li je tome doprinio islam svojim propisima ili je po srijedi nešto drugo.
Naravno da krivicu ne možemo tražiti u islamu i njegovim propisima koji regulišu život njegovih sljedbenika na svim poljima društvenog života, jer je veoma jasno istaknuto šta islam traži od svojih sljedbenika.

Mensur Zukorlić
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.