(VIDEO) General Ojdanić govori o zaslugama Užičkog korpusa u stvaranju RS-a

744

Ovaj snimak je napravljen u ljeto 1993. godine kada je ratni zločinac general Dragoljub Ojdanić posjetio srpske položaje oko Goražda. Kao što se vidi, zločinac Ojdanić se hvali kako je Užički korpus Vojske jugoslavije doprinio u etničkom čišćenju istočne Bosne, a što on u ovom snimku naziva odbranom srpskog naroda. Iz njegovog govora jasno je razumije da je Užički korpus imao zadatak da se bori na srpskoj strani.

Užički korpus je pod komanom ratnog zločinca, pukovnika Ojdanića, umarširao sa nekoliko hiljada vojnika u Višegrad, smijenio legalnu vlast i instalirao vlast Srpske demokratske stranke, te ozvaničio početak strašnih zločina u kojima su ubijene hiljade Bošnjaka. Najveći broj tih ljudi je završio u talasima krvave Drine i još uvijek njihove kosti se nalaze na dubinama te najveće masovne grobnice Bošnjaka. Isto j eurađeno i u Rudom.

Užički korpsu je učestvovao u napadu na Goražde. Veliki broj civila je poginuo u Goraždu od granata koje je ispaljivao Užički korpus. Također, Užički korpus je imao važnu ulogu i u borbama oko Srebrenice. Kako je to radio general Ojdanić otkrivaju dokumenti Vojske Jugoslavije koje objavljujemo u nastavku.

Faksimil izvještaja Užičkog korpusa od 25. januara 1993. o dostignutim linijama u okolici Srebrenice

Operacije zauzimanja Cerske i Konjević – Polja. Zbog jakog otpora branilaca BiH Ratko Mladić zatražio je pomoć od Beograda, koju mu je Slobodan Milošević i uputio. Snage Vojske Jugoslavije (VJ) su 22. januara 1993. pristigle u ispomoć braći preko Drine. Komandant Drinskog korpusa VRS Milenko Živanović obavještava komandu Užičkog korpusa VJ da je, po šifri “Proboj”, svim raspoloživim snagama ušao u aktivna borbena djelovanja s namjerom vezivanja što većih snaga neprijatelja.

Ova operacija uključila je najjače vojne snage iz susjedne Srbije, koje će na ovom prostoru ostati do potpisivanja demilitarizacije Srebrenice. Uključuje se artiljerija i avijacija VJ s područja srbijanskih općina Mali Zvornik, Ljubovija i Bajina Bašta.

Načelnik Štaba Užičkog korpusa VJ Dušan Lončar obavijestio je 25. januara 1993. komandu Drinskog korpusa VRS da “su snage Užičkog korpusa do 11 časova tog dana izbile na liniju: Radijevići – Straževac, Gradina – Žabokvica i Pale – Skejići”. Sutradan, komandant Užičkog korpusa, generalmajor Dragoljub Ojdanić obavještava Ratka Mladića da “pripremi snage koje će preuzeti linije koje im je osvojio Užički korpus, te da će zadržati artiljeriju na srbijanskoj obali Drine, odakle će nastaviti pružati podršku VRS”.

Također, general Ojdanić 27. januara 1993. izvještava komandu Drinskog korpusa VRS da će 29. januara Užički korpus predati Drinskom korpusu dostignute linije, te da će nastojati ovladati srebreničkim selima Straževac, Jezero i Sulice, kao i da vrši stalne napade na sela Osmače, Tokoljak, Arapovići, Tihići, Joševa, Miličevići…

To su, inače, sela u pograničnom pojasu sa Srbijom. Neprekidnim napadima združenih snaga VJ, VRS i MUP-a RS postigli su prvi uspjeh u borbi s braniocima BiH ovladavši početkom februara 1993. zvorničkom Kamenicom i Ilijinim brdom kod Cerske.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.