Viši sud u Beogradu rehabilitovao četničkog komandanta osuđenog zbog saradnje sa nacistima

646

U Srbiji se nastavlja rehabilitacija pripadnika i vođa četničkog pokreta. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je pukovnika JVuO Dragutina Keserovića, komandanta operativne grupe rasinsko-topličkog odreda JVuO koji je nakon sudskog procesa strijeljan 17. avgusta 1945. godine.

Ovom presudom se utvrđuje ništavnost presude Višeg vojnog suda Jugoslovenske armije od 9. avgusta 1945. godine od trenutka njenog donošenja i da su ništavne njene pravne posljedice, prenose “Novosti”.

Suđenje pukovniku Keseroviću održano je od 2. jula do 8. avgusta 1945. godine u amfiteatru Pravnog fakultetu u Beogradu pred Vojnim sudom 1. Armije za zločin protiv naroda i države.

Suđeno mu je sa još nekim istaknutim vojno-političkim ličnostima Ravnogorskog pokreta.

Sud je donio presudu kojom je na kaznu smrti streljanjem, gubitkom svih građanskih prava i konfiskacijom cjelokupne imovine, osudio pukovnika Keserovića zbog zločina protiv naroda i države, zbog pomaganja okupatoru, zbog saradnje sa vladom Milana Nedića i zbog neprijateljske djelatnosti protiv nove države uperene na podrivanju novog ustavnog poretka, mira i bezbjednosti.

Po naređenju generala Draže Mihailovića, Dragutin Keserović je 30. aprila 1944. godine unapređen u čin potpukovnika i postavljen za komandanta Rasinsko-topličke grupe korpusa.

Ovu jedinicu činili su Rasinski, Toplički i Jastrebački korpus (ukupno 2500 četnika) sa zadatkom da se suprotstave partizanskim divizijama koje su nadirale iz Bosne.

Četničke snage koncentrisane na Kopaoniku i sjeveroistočno od njega od ove planine, tokom prve polovine avgusta 1944, angažovane su u okviru njemačkih vojnih operacija.

U izveštajima armijske grupe F i Komande Jugoistoka od 10. avgusta 1944. ističe se da se Keserovićeva Rasinsko-toplička grupa korpusa dobrovoljno stavila pod komandu borbene grupe Dizner.

Po naređenju generala Draže Mihailovića, Dragutin Keserović je 30. aprila 1944. godine unaprijeđen u čin potpukovnika i postavljen za komandanta Rasinsko-topličke grupe korpusa. Ovu jedinicu činili su Rasinski, Toplički i Jastrebački korpus, sa zadatkom da se suprostave partizanskim snagama koje su se iz Bosne probijale u Srbiju, kao i sve jačim partizanima na jugu Srbije

Maja 1944. godine četnici Dragutina Keserovića pronašli su na Jastrepcu partizansku bolnicu pa su strijeljali 24 ranjenika i 4 bolničarke.

Tokom jula i avgusta 1944. godine, Dragutin Keserović je zapovedao Rasinsko-topličkom grupom korpusa JVuO u njemačkoj ofanzivi protiv partizana na jugu Srbije.

Avgusta 1944. godine se zvanično stavio pod komandu Wehrmachta radi borbe protiv partizana u operaciji Kehraus.

Pukovnik Keserović je strijeljan 17. avgusta 1945. godine negdje u Beogradu. Mesto streljanja nikada nije objavljeno.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.